2014-09-05

Toruński Program Współpracy na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej

W dniu 2 września br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się XX posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej, podczas którego walidacji został poddany produkt finalny stworzony w ramach projektu „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracja lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Torunia i CISTOR SPS, a także inni członkowie RST.

W trakcie spotkania Monika Ignaszczak – koordynatorka projektu, zaprezentowała produkt finalny: „Program współpracy administracji samorządowej z podmiotami ekonomii społecznej”. Program ten jest kontynuacją wstępnej wersji, czyli „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń i podmiotów ekonomii społecznej na lata 2013-2014”, który testowany był w Toruniu na przełomie 2013 i 2014 roku. Produkt finalny w stosunku do wstępnej wersji jest bardziej uniwersalny i dzięki temu będzie mógł zostać wykorzystany przez samorządy innych gmin, szczególnie w tych miejscach, gdzie brakuje zasad współpracy administracji z podmiotami ekonomii społecznej.

Na posiedzeniu zabrała również głos Pani Barbara Matysik – ekspert oceniający produkt, która przedstawiła swoją opinię i zarekomendowała produkt do pozytywnej walidacji. Pozostali uczestnicy również w pozytywny sposób wypowiadali się na temat omawianego programu i działań w nich przewidzianych.

Obecnie czekamy na ostateczne zatwierdzenie produktu finalnego – głosowanie odbywa się wśród członków Regionalnej Sieci Tematycznej, w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej. Po zatwierdzeniu przedstawimy finalną wersję programu współpracy i rozpoczniemy upowszechnianie w całym województwie kujawsko-pomorskim, m.in. poprzez publikację, materiał filmowy, konferencję i seminarium.

drukuj  
Nasi partnerzy: