2014-09-29

Szukasz pracy? Zapraszamy do udziału w II edycji projektu "Stokrotkowa Przystań"

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne realizuje od lipca br. nowy projekt, pt. "Stokrotkowa Przystań" dla mieszkańców Torunia oraz gmin ościennych: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia. 

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu, która rozpocznie się już w listopadzie 2014.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą przez 10 miesięcy w czterech profilach zawodowych:

 • porządkowo-ogrodniczym,
 • budowlano-porządkowym,
 • handlowo-usługowym,
 • gastronomiczno-hotelarskim.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat)
 • być osobą nieaktywną zawodowo z powodu:

- opuszczenia zakładu karnego
- ukończonej terapii uzależnień
- bezdomności
- niepełnosprawności
- innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej


MILE WIDZIANE OSOBY PO 55 ROKU ŻYCIA


CZAS TRWANIA PROJEKTU:
01.07.2014 - 30.09.2015

 

Podczas pobytu w Centrum wszyscy uczestnicy mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 831,10 zł brutto),
 • bilet miesięczny sieciowy,
 • jeden posiłek w ciągu dnia,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą.

W ramach zajęć reintegracji uczestnicy odbędą m.in.:

 • praktyki zawodowe,
 • kursy zawodowe,
 • trening interpersonalny,
 • naukę aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne i zawodowe,
 • kurs komputerowy.

 

Rekrutacje prowadzi:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - pokój 14
ul. Stokrotkowa 22, Toruń
tel./fax.: 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61

 

drukuj  
Nasi partnerzy: