2014-10-28

Poszukujemy specjalisty ds. rozliczeń finansowych

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń finansowych (1/2 etatu)

OPIS OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu;
 • sporządzanie wniosków o płatność w ramach projektu;
 • sporządzanie zmian do projektu oraz harmonogramów płatności;
 • sporządzanie analiz bieżących;
 • opisywanie dokumentów księgowych dotyczących projektu;
 • weryfikowanie dokumentów księgowych dotyczących projektu;
 • prowadzenie obsługi kasowej projektu;
 • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego;

WYMAGANIA

 • mile widziane wykształcenie ekonomiczne
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych z EFS

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),
 • list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22 lub przesłać na adres cistor@cistorsps.pl do 03.11.2014r.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: