2014-10-30

XIV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007-2013

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dnia 28 października br. CISTOR SPS miał okazję uczestniczyć w XIV Posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007-2013. Spotkanie w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu było kolejną okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych w „Programie współpracy administracji samorządowej z podmiotami ekonomii społecznej”. Podczas wystąpienia pani Monika Ignaszczak – koordynatorka projektu pn. „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”, poprzez krótką prezentację proponowanych w Programie rozwiązań, zachęcała wszystkich obecnych do zapoznania się z jego treścią oraz podjęciem starań na rzecz polepszenia współpracy i komunikacji pomiędzy administracją lokalną a podmiotami ekonomii społecznej.  

    Prezentacja TPW - "Format Prezi"

pdfPrezentacja TPW
drukuj  
Nasi partnerzy: