2014-11-20

Punkt Konsultacyjno-Doradczy na finiszu…!

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego dotyczącego pożyczek dla organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypominamy jednak, że zainteresowane organizacje nadal będą mogły wziąć pożyczkę

Pożyczek dla organizacji udziela Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (w ramach projektu ES Fundusz).

Pożyczka  z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego:

 1. Na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy.
 2. Dla organizacji, które: prowadzą działalność gospodarczą, działalność statutową odpłatną lub nieodpłatną i mają  siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
 3. Warunki:
 • kwota pożyczki do 100 tys. zł,
 • możliwe poręczenie z Funduszu Poręczeń Kredytowych (do 50% wartości),
 • niskie oprocentowanie ok. 4,95-6,75% i ewentualnego poręczenia,
 • długi okres spłaty pożyczki - do 60 miesięcy,
 • skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku.

Pożyczka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych:

 1. Na  szeroko pojęty rozwój, który pomoże organizacji osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia.
 2. Dla organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku), zatrudniają mniej niż 50 osób, nie zalegają w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne.
 3. Warunki:
 • kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia),
 • okres finansowania do 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • oprocentowanie pożyczki: 25% lub 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,69% i 1,38%) .

Punkt Konsultacyjno-Doradczy działa do 30 listopada 2014r.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.
87-100 Toruń
Tel: 533-354-104
e-mail: punkt@cistorsps.pl

Projekt „Punkt Konsultacyjno–Doradczy – pożyczki dla III sektora” realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA oraz Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym, a współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj  
Nasi partnerzy: