2014-12-03

Trwa projekt „Stokrotkowa Przystań”

Za nami już 5 miesięcy realizacji projektu „Stokrotkowa Przystań”. W tej chwili w projekcie uczestniczy 55 osób. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 9 grup zawodowych: 2 grupy handlowo-usługowe, 2 grupy gastronomiczno-hotelarskie, 2 grupy budowlano-porządkowe, 2 grupy porządkowo-ogrodnicze, 1 grupa krawiecko-porządkowa. Ponad połowa uczestników to osoby po 55 r.ż. Wszyscy uczestnicy biorą udział w licznych zajęciach w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

drukuj  
Nasi partnerzy: