2014-12-10

Podsumowanie „Toruńskiego Programu Współpracy” już za nami!

W dniu 8 grudnia 2014r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu wraz z Gminą Miasta Toruń gościliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji z województwa kujawsko-pomorskiego, podczas konferencji pn. „Możliwość rozwoju ekonomii społecznej i współpracy organizacji pozarządowych z administracją lokalną w nowej perspektywie finansowej” .

Przedstawiciele CISTOR-u jak i Gminy Miasta Toruń, zaangażowani w realizację „Toruńskiego programu współpracy” zaprezentowali zrealizowane w projekcie działania i ich efekty, m.in. klauzule społeczne zastosowane w naszym mieście, przyznane nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna, zrealizowane szkolenia i wizyty studyjne.

Podczas spotkania omówiono także założenia krajowych i wojewódzkich programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, które zaplanowane zostały na najbliższe lata. Podkreślono również możliwości wspierania działań podmiotów ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej. Poruszono także tematykę związaną ze spółdzielczością socjalną, obrazując przykład gminy Słupno, w której samorząd lokalny mocno wspiera aktywnie działające na tym terenie spółdzielnie socjalne.

Przekazujemy Państwu wszystkie materiały, które wykorzystane zostały w trakcie konferencji. (KLIKNIJ)

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie oraz przyjemną atmosferę podczas spotkania.

Zachęcamy również do obejrzenia reportażu na temat "Toruńskiego programu współpracy" i zorganizowanej przez nas konferencji, o których mówiono w aktualności toruńskich. Materiał filmowy dostępny jest  pod adresem: http://www.toruntv.pl/movie/show/5919 (od 8:37)

drukuj  
Nasi partnerzy: