Spotkanie Grupy Roboczej

21 marca 2012 odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej projektu „CAL-Pracownia Inspiracji", którego celem było lepsze poznanie się, rozmowa na temat wartości partnerstwa, określenie problemów dotyczących mieszkańców Wrzosów, a także inwentaryzacja lokalnych zasobów i potencjału.

Wraz z zaproszonymi gośćmi (przedstawiciele instytucji działających na Wrzosach, lokalni przedsiębiorcy, działacze społeczni i mieszkańcy) udało nam się porozmawiać na temat problemów młodzieży i całej dzielnicy, potrzeb mieszkańców, zagrożeń dla młodzieży oraz możliwości zapobiegania im.

Powstała również lista pomysłów na inicjatywy, które mogłyby być realizowane na terenie dzielnicy Wrzosy w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców.

Spotkanie zakończyliśmy na etapie diagnozy głównych problemów i potrzeb mieszkańców oraz badaniu potencjału społeczno-kulturowego środowiska, na kolejnym -14go maja- zajmiemy się dalej odkrywaniem sił społecznych i zasobów Wrzosów.

drukuj  
Nasi partnerzy: