Dane o projekcie

Podstawowe dane o projekcie


Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 350 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa.

Najważniejszą cechą projektu jest jego zorientowanie na zdobywanie przez uczestników doświadczeń praktycznych – zdecydowana większość zajęć ma formułę warsztatową oraz polega na wspólnym przygotowaniu i prowadzeniu przez uczestników działań rzeczniczych.

Aby było to możliwe, uczestnicy projektu przygotowują pod okiem ekspertów plany pracy na rzecz zmiany lub wprowadzenia konkretnych regulacji prawnych, a następnie plany te wcielają w życie korzystając w ich realizacji ze wsparcia mentorskiego.

Projekt realizowany jest między 01 października 2017 roku a 30 września 2020 roku – w tym czasie odbędzie się 36 warsztatów dwudniowych, 12 jednodniowych szkoleń kompetencji miękkich oraz zrealizowane zostaną trzy edycje Szkoły Stanowienia Prawa.

Przedsięwzięcie zostało wspólnie przygotowane i jest realizowane w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (Lidera projektu), CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundację Stabilo oraz Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki. Nad realizacją projektu czuwa Rada Edukacyjna złożona z przedstawicieli Federacji i Partnerów, która nie tylko monitoruje działania projektu, ale przede wszystkim je planuje i określa ich standard.

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 903.229,43 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu (cała wartość projektu to 1.071.700,80 zł).

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

drukuj  
Nasi partnerzy: