Zaproszenie do udziału w projekcie


Szukasz pracy? Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna nowy projekt, pt. „Aktywna Stokrotka III” dla mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego oraz powiatu aleksandrowskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane będą przez 12 miesięcy w profilu gastronomiczno-porządkowo-usługowym.

Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 847,80 zł brutto),
 • premie integracyjne,
 • bilet miesięczny,
 • jeden posiłek w ciągu dnia lub paczkę żywnościową,
 • ubezpieczenie NW,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • środki czystości,
 • w razie konieczności - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

W ramach zajęć reintegracji uczestnicy odbędą m.in.:

 • praktyki zawodowe,
 • szkolenia kompetencyjne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • naukę aktywnego poszukiwania pracy oraz pomoc w poszukiwaniu pracy,
 • indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne i zawodowe,
 • kurs komputerowy,
 • warsztaty przedsiębiorczości
 • szkolenie bhp.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowana w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy (w ciągu ostatnich 2 lat),
 • być osobą nieaktywną zawodowo z powodu:
  - opuszczenia zakładu karnego,
  - ukończonej terapii uzależnień,
  - bezdomności,
  - niepełnosprawności,
  - innego, wymienionego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.


W szczególności preferowane będą osoby posiadające III profil pomocy w PUP.

Czas uczestnictwa: 04.03.2019 - 31.01.2020


Rekrutacje prowadzi:
Paulina Stawska
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - pokój 14
ul. Stokrotkowa 22, Toruń
tel./fax.: 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61

drukuj  
Nasi partnerzy: