2019-04-09

Zapraszamy na warsztaty pt: "Procedury PFRON projektów dla osób z niepełnosprawnościami mogą i powinny być lepsze! Wspólnie wpływamy na regulacje prawne".

Jeśli działacie w organizacji wspierającej Osoby z niepełnosprawnościami i macie lub mieliście problemy z uzyskaniem dofinansowania bądź w realizacji projektów w konkursach ogłaszanych przez Zarząd PFRON oraz chcecie włączyć się w wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań proceduralnych w PFRON, nasza propozycja jest dla Was. Wspólnie wpływamy na regulacje prawne.

W grupie przedstawicieli organizacji pozarządowych przeanalizujemy problemy w aplikowaniu o dofinansowanie projektów oraz w ich realizacji. Wspólnie ustalimy kierunki oczekiwanych i potrzebnych zmian proceduralnych i prawnych. Zespołowo opracujemy propozycje nowych rozwiązań do regulaminów konkursów, procedur i wytycznych.

Spotkanie będzie miało formę praktycznych warsztatów, obejmą wprowadzenie do zasad tworzenia aktów prawnych w PFRON, procesu konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku w „Kuźni Smaków” Małe Pułkowo.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny – zapewniamy nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu do wysokości biletu II klasy

 

Podpisany formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 23.04.2019 do godz 11:00 na adres i.kowalska@cistorsps.pl

 

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu "Organizacje stanowią prawo". Celem projektu jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (Lider projektu), Fundację Stabilo, CISTOR SPS oraz Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.

 

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 

pdfformularz zgłoszeniowy
pdfprogram
drukuj  
Nasi partnerzy: