GOPS Wielka Nieszawka

 

„Wykorzystaj szansę - uzyskaj kwalifikacje”

GOPS Wielka Nieszawka

 

Projekt „Wykorzystaj szansę - uzyskaj kwalifikacje” zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Istotnym jego elementem był cykl szkoleń mających na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne kobiet zamieszkujących gminę Wielka Nieszawka.

Szkolenia przeprowadzone zostały w dniach 01.09.2008 – 30.11.2008 przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu; udział w nich wzięły 3 osoby.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Projekt składał się z 7 bloków szkoleniowych, z których sześć realizowanych było przez Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu, zaś jeden we współpracy ze Stowarzyszeniem „Chronica” oraz jednostkami służby zdrowia.

Zrealizowan szkolenia:

a) trening interpersonalny – liczba godzin: 60

b) warsztaty doradztwa zawodowego – liczba godzin: 30

c) budowanie budżetu domowego – liczba godzin: 3

d) szkolenie komputerowe – liczba godzin: 21

e) warsztaty wizażu i autoprezentacji – liczba godzin: 9

f) teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe – liczba godzin: 93

g) kurs zawodowy – liczba godzin: 84

drukuj  
Nasi partnerzy: