GOPS Kowalewo Pomorskie

Program reintegracji społecznej i zawodowej przeprowadzony został w dniach 20.04.2009 - 30.06.2009 przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu. Udział w nim wzięły 4 osoby w ramach projektu „Koniec z biernością" zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Istotnym jego elementem było skierowanie do Centrum Integracji Społecznej kobiet zamieszkujących gminę Kowalewo Pomorskie.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

drukuj  
Nasi partnerzy: