GOPS w Łysomicach

Program reintegracji społecznej i zawodowej został przeprowadzony w dniach 20.04.2009 - 30.06.2009 w Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu. Udział w nim wzięły 2 osoby w ramach projektu „Lepsze jutro" zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach. Istotnym jego elementem było skierowanie do Centrum Integracji Społecznej kobiet zamieszkujących gminę Łysomice.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

drukuj  
Nasi partnerzy: