GOPS Obrowo

 

Szkolenie przeprowadzone zostało w dniach 03.08.2009 - 30.10.2009. Do Centrum zostało skierowane 14 osób w ramach projektu „Bezrobocie - To - Nie Dla Nas" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. Istotnym jego elementem był cykl szkoleń mających na celu zaktywizowanie zawodowe i społeczne kobiet zamieszkujących gminę Obrowo. 


Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

drukuj  
Nasi partnerzy: