GOPS Wielka Nieszawka

 

1.    Od 06 sierpnia 2010 do 29 października 2010 Stowarzyszeniem Partnerstwo Społeczne jako podwykonawca było realizatorem zadań Klubu Integracji Społecznej w gminie Wielka Nieszawka w ramach projektu systemowego „Wykorzystaj szansę - uzyskaj kwalifikacje"

W dwumiesięcznym programie 9 uczestników wzięło udział w zajęciach grupowych. Skorzystali również z indywidualnego wsparcia w formie poradnictwa prawnego i rodzinnego.

W ramach zrealizowanego projektu systemowego przeprowadzono badanie ankietowe beneficjentów. Ankiety wypełnili uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, który był jedną z części wspomnianego  projektu. Głównym celem badania było zmierzenie poziomu jakości przeprowadzonych szkoleń. Oprócz tego uczestnicy mieli ocenić jakość poszczególnych elementów szkolenia takich jak: materiały szkoleniowe, pomoce naukowe, przydatność zdobytej wiedzy. Ankietowani odpowiedzieli również na pytania oceniające zaplecze lokalowe i techniczne szkolenia. 

Badanie przeprowadzono w dniu 19 października 2010. Ankiety wypełniane były anonimowo. W badaniu wzięło udział 6. beneficjentów. Liczba ta stanowi 100% uczestników, którzy uczestniczyli tego dnia na zajęciach.

Analizując odpowiedzi na poszczególne pytania, można stwierdzić, że beneficjenci biorący udział w szkoleniu, pozytywnie oceniają całość kursu.


2.    Również w dniach od 07 czerwca 2010 do 06 września 2010  w ramach  projektu „Wykorzystaj szansę - uzyskaj kwalifikacje" realizowaliśmy szkolenia dla sześciu mieszkańców gminy Wielka Nieszawka. Uczestnicy brali udział w trzymiesięcznym programie reintegracji społecznej i zawodowej w grupach: gastronomicznej (4 os.) oraz kosmetycznej (2 os.) Uczestnicy otrzymali odzież roboczą oraz posiłki, świadczenie integracyjne, skorzystali również z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, szkolenie BHP, a także przeszli badania lekarskie w Przychodni Medycyny Pracy.

 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej.

Galeria zdjęć

drukuj  
Nasi partnerzy: