KIS - MOPR

 W ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu pn: „Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój:  MOPR Toruń" CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne przeprowadziło 35 szkoleń w Klubach Integracji Społecznej oraz 1 Program Aktywności Lokalnej.

 Szkolenia odbywały się od 8 sierpnia do 30 listopada 2011 roku. Przeszkolonych zostało 461 osób będących podopiecznymi MOPR. W ramach szkoleń beneficjenci mieli zapewnione materiały szkoleniowe i dydaktyczne, przerwy ze słodkim cateringiem, zwrot biletów na dojazd do miejsca szkolenia oraz opiekę nad dziećmi. Dwie grupy miały również weekendowy wyjazd do Ciechocinka.Celem projektu było podniesienie aktywności podopiecznych MOPR w rozwiązywaniu problemów z jakimi się borykają, podwyższenie kompetencji społecznych i zawodowych, podniesienie wiedzy na temat sposobów prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i relacjach partnerskich, a także podniesienie wiedzy na temat możliwości i sposobów rozwiązywania problemów we współpracy ze społecznością lokalną. 36 grup szkoleniowych uczestniczyło w 17 różnych kursach:

 1. Klub Integracji Społecznej (KIS) dla sprawców przemocy (1 grupa 72h zajęć grupowych)
 2. Klub Integracji Społecznej (KIS) dla młodych matek (1 grupa: 57h zajęć grupowych + 2h zajęć indywidualnych)
 3. Klub Integracji Społecznej (KIS) dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (1 grupa 150h zajęć grupowych)
 4. Klub Integracji Społecznej (KIS) dla osób o zaburzonym poczuciu własnej wartości (1 grupa 40h zajęć grupowych)
 5. Klub Integracji Społecznej (KIS) -profilaktyka zachowań społecznych (1 grupa  69h zajęć grupowych)
 6. Klub Integracji Społecznej (KIS) -wsparcie dla par (1 grupa 56h zajęć grupowych + 2h na parę zajęć indywidualnych)
 7. Klub Integracji Społecznej (KIS) dla ofiar przemocy (1 grupa 55h zajęć grupowych)
 8. Klub Integracji Społecznej (KIS) -szkolenie w zakresie ekonomicznego gotowania (2 grupy po 30h zajęć grupowych)
 9. Klub Integracji Społecznej (KIS) -szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności techniczno-remontowych (2 grupy po 30h zajęć grupowych)
 10. Klub Integracji Społecznej (KIS) -szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności krawieckich (2 grupy po 30h zajęć grupowych)
 11. Klub Integracji Społecznej (KIS) -Szkoła Rodzica (3 grupy po 30h zajęć grupowych)
 12. Program Aktywności Lokalnej (1 grupa 50h zajęć grupowych)
 13. Klub Integracji Społecznej (KIS) - zajęcia z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (14 grup po 24h zajęć grupowych)
 14. Klub Integracji Społecznej (KIS) - szkolenie w zakresie podniesienia umiejętności opiekuńczo-pielęgnacyjnych (1 grupa 82h zajęć grupowych)
 15. Klub Integracji Społecznej (KIS) dla osób bezdomnych (1 grupa 36h zajęć grupowych)
 16. Zajęcia z rodzinami wymagającymi wsparcia asystentów rodzinnych (2880h -po 72h na osobę)
 17. Klub Integracji Społecznej (KIS) zawodowy dla młodzieży (indywidualne kursy zawodowe):
 18. Kurs komputerowy „Corel"
 19. Kurs pedagogiczny umożliwiający podjęcie pracy w charakterze opiekuna na kolonii
 20. Kurs projektowania „AutoCAD"
 21. Kurs kosmetyczny
 22. Kasy fiskalne
 23. Kurs pierwszej pomocy
 24. Kurs informatyczny
 25. Kurs fryzjerski

Projekt „Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. undefined

drukuj  
Nasi partnerzy: