GOPS Czernikowo

 

Od 27 lipca 2011 do 03 listopada 2011  przeprowadzilismy szkolenia w ramach CIS i KIS dla projektu systemowego „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” realizowanego przez GOPS w Czernikowie.

Szkolenia zostały podzielone na dwie części:

  • 27.07.2011 - 26.09.2011 szkolenia CIS dla 12 osób, które zostały już przeprowadzone. Uczestnicy byli podzieleni na 2 grupy zawodowe:
    • gastronomiczno-hotelarską
    • brukarską

Program szkolenia obejmował: kurs interpersonalny, kurs aktywnego poruszania się po rynku pracy, kursy edukacyjne- zawodowe, praktykę zawodową oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego 

  • 26.09.2011 - 03.11.2011 szkolenia KIS dla 7 osób

Program szkolenia: warsztaty kompetencji życiowych, warsztaty wzmacniające oraz poradnictwo prawne.
 

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy (kobiet i mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepracujących i w wieku aktywności zawodowej.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj  
Nasi partnerzy: