GOPS Obrowo

 

W dniach od 04.04.2011 do 03.07.2011 realizowaliśmy zajęcia w ramach CIS dla uczestników projektu systemowego „Bezrobocie to nie dla nas", realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie.

Kursy były przeprowadzone przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR prowadzone przez Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne w Toruniu. 

Udział w projekcie wzięło 19 osób podzielonych na dwie grupy zawodowe: 

  • gastronomiczną (16 osób) 
  • budowlano-brukarską (4 osoby).  

Od 01 sierpnia do 31 października 2011 roku realizowaliśmy cykl szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej dla uczestników projektu systemowego „Bezrobocia - To Nie Dla Nas" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie.

Szkolenia zostały przeprowadzone dla 10 mieszkańców Gminy Obrowo. W ramach projektu uczestnicy wezieli udział w:

  • warsztatach integracyjnych,
  • warsztatach umiejętności społecznych i zawodowych
  • warsztatach handmade
  • warsztatach zdrowotnych
  • poradnictwie indywidualnym (prawnik/psycholog)
  • pikniku wyjazdowym

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy (kobiet i mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepracujących i w wieku aktywności zawodowej.


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

drukuj  
Nasi partnerzy: