GOPS Łysomice

 

W dniach 23 maja do 31 października 2011 roku realizowalismy zajęcia w ramach CIS i KIS dla projektu systemowego „Lepsze Jutro” realizowanego przez GOPS w Łysomicach.

Szkolenia zostały podzielone na dwie części:

1. Szkolenia w ramach CIS dla 11 osób od 23 maja 2011 do 22 sierpnia 2011. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy:

  • gastronomiczno-hotelarską
  • brukarską
  • multimedialną

W ramach programu szkolenia uczestnicy wzięli udział w: warsztatach integracyjnych, doradztwie zawodowym, diagnozie zawodowej, treningu interpersonalnym, szkoleniu zawodowym oraz praktykach zawodowych.

 

2. Szkolenia w ramach KIS dla 13 osób od 25 sierpnia 2011 do 31 października 2011

Program szkolenia: warsztaty integracyjne, szkoła rodzica, elementy wizażu i autoprezentacji, warsztaty wspierająco motywacyjne, edukacja zdrowotna.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy (kobiet i mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepracujących i w wieku aktywności zawodowej.

 


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: