GOPS Lubicz

 

Od 18 maja do 06 września 2011 roku realizowaliśmy usługi szkoleniowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu w ramach projektu systemowego „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz".

  1. 18.05.2011-21.06.2011 - Warsztaty rozwoju osobistego w formie poradnictwa prawnego dla uczestników ww. projektu. W poradnictwie wzięło udział 5 osób. 
  2. 26.05.2011-06.2011 - Kompleksową usługę reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z ustawa o zatrudnieniu socjalnym dla 5 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej. Uczestnicy szkolenia, w zależności od predyspozycji, zostali podzieleni na 3 profile zawodowe: porządkowy (3 osoby), brukarsko-budowlany (1 osoba) oraz gastronomiczno-hotelarski (1 osoba). Osoby biorące udział w projekcie poza uczestnictwem w praktykach zawodowych odbyli także kurs interpersonalny i aktywnego poruszania się po rynku pracy. 
  3. 15.06.2011-27.08.2011 - Organizacja szkoleń: „Prawo jazdy kat. B" (1 osoba) oraz „Roboty wykończeniowe w budownictwie" (1 osoba) dla uczestników Klubu Integracji Społecznej „Nad Drwęcą" w projektu systemowego „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz".  
  4. 27.06.2011-31.08.2011 - Szkolenie: „Operator sprzętu ciężkiego - koparko - ładowarki" (1 osoba) dla uczestnika Klubu Integracji Społecznej „Nad Drwęcą" w projektu systemowego „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz".  
  5. 28.06.2011-31.08.2011 - Szkolenia pn. „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej" dla uczestników ww. projektu. W szkoleniu wzięło udział 5 osób.Projekt „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz" skierowany jest do mieszkańców gminy (kobiet i mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepracujących i w wieku aktywności zawodowej.   

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

drukuj  
Nasi partnerzy: