MOPS Aleksandrów Kujawski

Od 15 czerwca 2011 do 30 litopada 2011 realizowaliśmy zajęcia w projekcie systemowym „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA KLIENTÓW MOPS ZAUFAJ NAM". Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Zadaniami projektu zostało objętych 10 rodzin z terenu Aleksandrowa Kujawskiego, a do jego działań należy:
•    asystentura rodzinna
•    wycieczka integracyjna
•    warsztaty komputerowo-multimedialne
•    warsztaty umiejętności życiowych
•    poradnictwo psychologiczne


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

drukuj  
Nasi partnerzy: