PCPR Toruń

 

Od 30 czerwca 2011 do 30 listopada 2011 realizowaliśmy cyklu szkoleń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach projektu systemowego pt. „Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających"

Zadaniem szkoleń jest „Przeprowadzenie zajęć i warsztatów dla 42 osób niepełnosprawnych w ramach aktywnej integracji i działań o charakterze środowiskowym, poprzez skierowanie przez PCPR w Toruniu 41 beneficjentów do uczestnictwa w zajęciach w ramach Klubu Integracji Społecznej w formie zadań zleconych".   Szkolenia obejmowały:

  • organizację wyjazdu na stacjonarny turnus rehabilitacyjny
  • zajęcia dogoterapeutyczne
  • warsztaty podstawowych umiejętności życiowych
  • warsztaty multimedialne
  • warsztaty sportowe
  • warsztaty kreatywności
  • warsztaty teatralne 
  • warsztaty muzykoterapii
  • zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej

 

Projekt systemowy „Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 7.1 Poddziałanie 7.1.2 programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 undefined

drukuj  
Nasi partnerzy: