Szkolenia zawodowe

Poza działaniami, podjętymi już wcześniej udało nam się rozpocząć realizację jednego z ważniejszych działań tj. spotkań z doradcą zawodowym z PUP w Toruniu- partnerem naszego projektu.

Spotkania z doradcą zawodowym miały na celu rozpoczęcie szkoleń zawodowych dla 7 uczestników projektu.

Od lipca uczestnicy projektu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” biorą udział w reintegracji zawodowej prowadzonej min. w placówkach: 

  • Dom Dziecka nr 2,
  • Żłobek Miejski nr 2,
  • Dom Pomocy Społecznej ul. Rydygiera,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jaś i Małgosia,
  • PRO-EDU Sp. z o.o., Prywatne Przedszkole DELFINEK
  • oraz Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Realizacja szkoleń zawodowych jest istotna, gdyż ich celem jest uzyskanie nowych lub/i podniesienie posiadanych już przez uczestnika projektu, praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, ułatwiających w rezultacie znalezienie zatrudnienia w danym zawodzie i uprawniających do wykonywania go. Ponadto, uzyskanie takich umiejętności i kwalifikacji, które będą adekwatne do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy i tym samym potencjalnego pracodawcy. W wyniku odbycia szkolenia, uczestnik w efekcie, powinien zwiększyć swoje szanse, związane z powrotem na rynek pracy oraz znalezieniem zatrudnienia, odpowiadającego zarówno posiadanym przez niego umiejętnością jak i kwalifikacjom zawodowym. w myśl idei całego projektu wszystkie te działania, mają być szansą na znalezienie zatrudnienia, dla jak największej grupy uczestników realizowanego przez nas projektu.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z reintegracji zawodowej oraz ze spotkań w PUP w Toruniu.

drukuj  
Nasi partnerzy: