Z realizacji projektu

To już kolejny 3 miesiąc realizacji projektu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych", w którym 15 uczestników bierze udział w reintegracji społecznej i zawodowej. Poprzez zajęcia praktycznej nauki zawodu w placówkach i instytucjach na terenie miasta Toruniu oraz zajęcia: trening interpersonalny, zajęcia komputerowe, wizaż i autoprezentacja, gospodarowanie budżetem domowym nabywają nowych umiejętności.

Dnia 25.08.2011 odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem. Podczas spotkania Agnieszka Borycka zreferowała zrealizowane działania projektowe oraz podsumowała zadania stron tj. MOPR i PUP.

Na początku września zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami toruńskiego ZGM. Spotkanie miało charakter informacyjny. Pierwsza część spotkania  to kwestie informacyjne dla całej grupy projektowej później nastąpiło indywidualne poradnictwo, dla osób które dodatkowo poprzez uczestnictwo w projekcie spłacają cześć zadłużenia mieszkaniowego.

W dniach 20 i 22 września odbędą się indywidualne spotkania w PUP z doradcą zawodowym w celu postawienia diagnozy zawodowej dla uczestników projektu przed skierowaniem 7 uczestników na indywidualne szkolenia zawodowe.

 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z reintegracji zawodowej i społecznej naszych uczestników:

drukuj  
Nasi partnerzy: