GOPS Lubicz - 2012


 

W ramach projektu „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w okresie od 16.04.2012 r. do 17.10.2012 r. zrealizowaliśmy szkolenia dla 8 osób w Centrum Integracji Społecznej w dwóch grupach zawodowych: gastronomiczno – hotelarskiej oraz porządkowej.

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

a) zajęcia:

 • zajęcia integracyjne (12 godzin)
 • trening interpersonalny (30 godzin),
 • warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy (30 godzin),
 • warsztaty komputerowe (30 godzin),

b) reintegrację zawodową:

 • teoretyczne szkolenie zawodowe (30 godzin),
 • praktyczna nauka zawodu (606 godzin).

W okresie od 24.04.2012 r. do 03.11.2012 r. przeprowadziliśmy szkolenia w ramach projektu „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz”. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. W szkoleniach w ramach  Klubu Integracji Społecznej wzięło udział 30 osób, uczestnicy zostali przydzieleni do trzech grup zawodowych o profilach: gastronomiczno-hotelarskim, budowlanym, porządkowym.

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

a) reintegrację społeczną:

 • zajęcia integracyjne (12 godzin),
 • trening interpersonalny (30 godzin),
 • warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy (30 godzin),
 • warsztaty komputerowe (30 godzin),

b)      reintegrację zawodową:

 • teoretyczne szkolenie zawodowe (30 godzin),
 • praktyczna nauka zawodu (606 godzin).


Projekt „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubicz" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

drukuj  
Nasi partnerzy: