GOPS Obrowo - 2012


 

W okresie od 30.05.2012 r. do 30.11.2012 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla 12 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej w projekcie „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. Uczestnicy wzięli udział w półrocznym programie reintegracji społecznej i zawodowej w grupach: gastronomiczno – hotelarskiej i budowlanej (brukarz - płytkarz).

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

a)      reintegracja społeczna:

 • zajęcia integracyjne (6 godz.),
 • trening interpersonalny (24 godz.),
 • zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy i określenia potencjału zawodowego (24 godz.),
 • warsztaty komputerowe (12 godz.),
 • trening gospodarowania zasobami (12 godz.). 

b)     reintegrację zawodową:

 • teoretyczne szkolenie zawodowe (30 godzin),
 • praktyczna nauka zawodu (642 godzin).


Od 30.05.2012r. do 30.11.2012r. przeprowadziliśmy szkolenia  w ramach projektu „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. W szkoleniach w ramach  Klubu Integracji Społecznej wzięło udział  20 osób (w tym 8 osób z głównym problemem występującym w rodzinie: przemoc i uzależnienie od alkoholu, realizujących Program Aktywności Lokalnej).

W ramach programu zapewniono uczestnikom następujące zajęcia:

 • zajęcia integracyjne (6 godz.),
 • poradnictwo psychologiczne grupowe z modułem profilaktyki uzależnień w tym trening interpersonalny (30 godz.),
 • trening gospodarowania zasobami z elementami edukacji zdrowotnej (15 godz.),
 • warsztaty doradztwa zawodowego (16 godz.),
 • warsztaty komputerowe (16 godz.),
 • skierowanie i dofinansowanie do uzupełnienia lub nabycia wykształcenia w formie zajęć szkolnych 1 osoby.
   

Projekt „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: