Drzwi otwarte 30 wrzesień 2011

 

W ramach realizowanego przez nas projektu „Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR" 30 września 2011 odbyły się dziesiąte i zarazem ostatnie drzwi otwarte.
 

W spotkaniu wzięło udział 14 osób, byli to pracownicy oraz uczestnicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Tradycyjnie podczas spotkania przedstawiliśmy nasz projekt, oraz wymieniliśmy swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania CIS oraz KIS. Omówiliśmy także innowacyjne metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

drukuj  
Nasi partnerzy: