Drzwi otwarte 28 styczeń 2011

28 stycznia 2011 roku w ramach projektu „Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR" odbyły się szóste Drzwi otwarte. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób, które miał okazję zapoznać się z funkcjonowaniem projektu. Omówiliśmy również innowacyjne metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

drukuj  
Nasi partnerzy: