Szkolenia dla MOPR - 2012

 

Szkolenia w ramach projektu systemowego „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”

 

W terminie od 25.08.2012r. do 15.12.2012r. CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu zrealizował usługę polegającą na przeszkoleniu i udzieleniu wsparcia 159 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Realizacja usługi obejmowała następujące szkolenia:

1. Podniesienie umiejętności remontowych (malarz-tapeciarz)

a) Podniesienie umiejętności remontowych – 96h
b) Zajęcia z psychologiem – 4h
c) Zajęcia z doradcą zawodowym – 4h

2. Podniesienie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych i obsługi komputera

a) Podniesienie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych – 20h
b) Podniesienie umiejętności obsługi komputera – 20h
c) Zajęcia z doradcą zawodowym – 8h

3. Program Aktywności Lokalnej

a) Kurs spawacza MAG – 23h teoretycznych i 6 x 105h praktycznych
b) Kurs barmana – 30h
c) Podniesienie podstawowych umiejętności fryzjerskich, w zakresie: przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym strzyżenie i balejaż – 30h
d) Zajęcia z zakresu animacji lokalnej – 30h
e) Szkolenie z zakresu uprawy roślin ogrodowych – 18h
f) Szkolenie z zakresu montażu elementów małej architektury – 18h
g) Kurs prawa jazdy – 30h teoretycznych i 9x30h praktycznych
h) Grupa samopomocowa – 6h

4. Zajęcia dla osób z rodzin zastępczych

a) Zajęcia z pedagogiem - 54h
b) Zajęcia z psychologiem – 24h
c) Zajęcia z prawnikiem – 12h

5. Zajęcia dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

a) Trening umiejętności rodzicielskich – 16h
b) Zajęcia na temat zdrowego stylu życia – 16h
c) Zajęcia z zakresu oszczędnego zarządzania budżetem domowym – 4h
d) Trening interpersonalny – 12h

6. Podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania sporów i konfliktów w rodzinie bez używania przemocy

a) Zajęcia z zakresu przeciwdziałania negatywnym emocjom – 56h
b) Zajęcia z prawnikiem – 10h
c) Zajęcia z psychologiem – 6h

7. Podniesienie umiejętności psychologiczno-społecznych

a) Trening budowania poczucia własnej wartości – 30h
b) Trening asertywności – 10h
c) Zajęcia z doradcą zawodowym – 6h

8. Skierowanie na zajęcia do szkoły

a) Skierowanie na zajęcia do szkoły
b) Zajęcia z doradcą zawodowym – 2h
c) Zajęcia z psychologiem – 2h

9. Zajęcia z elementami TSR

a) Zajęcia z elementami TSR – 18h
b) Zajęcia z psychologiem - 2h
c) Zajęcia z prawnikiem – 4h

10. Zajęcia z asystentem rodzinnym

a) Asystent rodzinny – 500h
b) Specjalista ds. pracy z rodziną – 200h
c) Prawnik – 20h

 

Projekt „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”
współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz  z Budżetu Gminy Miasta Toruń.

drukuj  
Nasi partnerzy: