Drugie drzwi otwarte

26 listopada br. zrealizowaliśmy drugie drzwi otwarte w ramach pierwszej edycji projektu „Przystanek Stokrotkowa 22”. Uczestniczyło w nich 18 studentów wydziału pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Studenci zapoznali się z realizacją projektu „Przystanek Stokrotkowa 22” oraz z funkcjonowaniem CIS i KIS. Omówiliśmy również swoje doświadczenia w zakresie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

drukuj  
Nasi partnerzy: