2013-03-20

Nagrody Prezydenta 2013 - kolejne działanie realizowane w ramach Programu współpracy

Czas na kolejne działanie w naszym projekcie – będzie to nagroda Prezydenta Miasta Torunia dla osób, szczególnie zaangażowanych w działalność na polu ekonomii społecznej. Jest to element promocji aktywnie działających podmiotów ekonomii społecznej.

Jeśli znasz kogoś, kto Twoim zdaniem jest odpowiednim kandydatem do nagrody w nowej kategorii: Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – nie wahaj się, już dziś zgłoś jego dane personalne wraz z opisem jego zasług. Kandydatury są przyjmowane do 30 kwietnia.

Już po raz 18. Prezydent Miasta Torunia zamierza nagrodzić najbardziej zasłużonych mieszkańców naszego miasta. Nagrody otrzymają osoby fizyczne, w uznaniu za szczególne osiągnięcia w 2012 roku, możliwe jest również otrzymanie wyróżnienia za całokształt podejmowanych działań.

Dzięki realizacji „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” zmieniony został regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Torunia – do kategorii „Przedsiębiorczość”, dodano ekonomię społeczną. Nagrodę w tej kategorii Prezydent będzie mógł przyznać przedstawicielowi podmiotu ekonomii społecznej, dzięki któremu m.in. nastąpiła popularyzacja idei łączenia działalności gospodarczej z celami społecznymi.

Głównym celem rozszerzenia kategorii nagród jest element promocji aktywnie działających PES. Istnieje możliwość, że nagroda tak wysokiej rangi  zachęci inne podmioty do szerszej współpracy i wspierania PES w Toruniu, co przyczyni się do rozwoju liczby funkcjonujących PES.

Ważnym elementem konkursu będzie upowszechnianie informacji na temat pozytywnych stron działalności PES, oferowanych przez nie produktów i usług, a także przekazanie do świata biznesu oraz  społeczeństwa istotnej informacji, że podmiot ekonomii społecznej może być odpowiednim partnerem w prowadzeniu działalności biznesowej.

Nagrody są przyznawane w ośmiu kategoriach: 

  • przedsiębiorczość i ekonomia społeczna,
  • edukacja,
  • ochrona zdrowia,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • kultura fizyczna,
  • promocja miasta,
  •  troska o człowieka,
  • ofiarność lub odwaga.

Laureaci otrzymają równorzędne nagrody finansowe w wysokości 4000 zł netto.

 

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR !!!

 

Zgłoszenia powinny zawierać dane personalne dotyczące kandydata, nazwę kategorii, do której jest zgłaszany, a także uzasadnienie zawierające informacje o jego szczególnych osiągnięciach.

Kandydatury należy składać do 30 kwietnia 2013 r. w sekretariacie Wydziału Promocji Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8 (p.35, II piętro) , tel. 56 61 18 671.

Regulamin oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody dostępne na stronie: http://www.torun.pl/pl/nagrody-prezydenta-2013

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta odbywa się co roku w czerwcu, podczas Dni Torunia. W tym roku wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: