2013-04-11

Powstaje zespół ds. monitoringu współpracy - Dołącz

Trwa nabór kandydatów do zespołu ds. monitoringu programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej. Grupa będzie organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym podmiotów uczestniczących w realizacji Programu. Będzie także koordynować i monitorować jego realizację oraz potrzeby toruńskich NGO i Gminy Miasta Toruń w zakresie ekonomii społecznej.

Według założeń Programu, zespół składać się będzie z:

  1. dwóch przedstawicieli toruńskich podmiotów ekonomii społecznej;
  2. jednego przedstawiciela toruńskiego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej;
  3. jednego przedstawiciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
  4. dwóch przedstawicieli CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – lidera projektu;
  5. dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia.
 
W związku z powyższym zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające na terenie Torunia do zgłaszania swoich kandydatów do pracy w zespole. Ostatecznego wyboru członków zespołu dokona Prezydent Miasta Torunia.
 
Zainteresowane osoby powinny przedstawić w formie pisemnej:
  • swoją kandydaturę,
  • CV z opisem działalności w środowisku Ekonomii Społecznej
  • rekomendacje innych PES lub OWESów. 
 
Zgłoszenia wraz z załącznikami w formie pisemnej prosimy przesyłać do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, p. nr 35. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 17 kwietnia 2013 roku.
 

Nabór ogłoszono w związku z realizacją projektu „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”, w którym Gmina Miasta Toruń jest partnerem Organizacji CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, na podstawie Zarządzenia nr 468 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.12.2013 r. w sprawie testowania Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: