2013-04-26

Zapraszamy na kolejną wizytę studyjną - spotkanie w Stowarzyszeniu „Jestem”

W związku z testowaniem „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” i realizacją działań przewidzianych w Programie, Gmina Miasta Toruń oraz CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne mają przyjemność zaprosić do udziału w kolejnym spotkaniu toruńskich podmiotów ekonomii społecznej i pracowników Urzędu.

Wizyta studyjna odbędzie się w dniu 16 maja 2013 r.
o godz. 13:00 w Stowarzyszeniu „Jestem”

 ul. Fałata 98/102 w Toruniu
(mapa dojazdu)

Celem spotkania jest zaprezentowanie działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym „Jestem”, nawiązanie kontaktów, poznanie wzajemnych potrzeb toruńskich podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej.

Sympatyczna atmosfera z pewnością ułatwi zarówno wymianę dotychczasowych doświadczeń z przedstawicielami samorządu, jak i rozmowę o aktualnych problemach organizacji działających w Toruniu.

Będzie to doskonała okazja do przeprowadzenia bezpośrednich rozmów, poszukiwania nowych rozwiązań, a także do poznania i skorzystania w przyszłości z doświadczenia zaproszonych gości. Spotkanie sprzyjać będzie zacieśnianiu współpracy i konsolidacji środowisk toruńskiej ekonomii społecznej.

Poznajmy się – wymieńmy poglądy – skorzystaj z wiedzy innych
–  wzbogać innych swoim doświadczeniem!

Aby wziąć udział w spotkaniu – prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: a.jablonska@cistorsps.pl. Dodatkowych informacji na temat wizyty studyjnej udziela  Agnieszka Jabłońska pod nr  tel. 56 6549279.

Serdecznie zapraszamy!

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
tel/fax: 56 654 92 79
cistor@cistorsps.pl
www.cistorsps.pl

 

 

docFormularz zgłoszeniowy na spotkanie
drukuj  
Nasi partnerzy: