2013-05-02

Przeprowadziliśmy rekrutację II edycji projektu "Przystanek Stokrotkowa 22"

Przeprowadziliśmy rekrutację do II edycji projektu „Przystanek Stokrotkowa 22”. Rekrutacja została przeprowadzona w kwietniu br. i wzięło w niej udział 295 osób (w pierwszej edycji 209 osób), z których zostało wybranych 35 uczestników, są to mieszkańcy Torunia oraz gmin ościennych: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka. Z wszystkimi kandydatami przeprowadziliśmy rozmowy rekrutacyjne według wystandaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Podczas oceny kandydatów szczególnie pod uwagę braliśmy motywację do zmiany swojej sytuacji życiowej. Osoby, którym nie udało się zakwalifikować do uczestnictwa w projekcie zostały wpisane na listę rezerwową. 

 
Podczas dziesięciomiesięcznego pobytu w projekcie uczestnicy odbędą: 
  • praktyki zawodowe,
  • kursy zawodowe,
  • doradztwo zawodowe,
  • trening interpersonalny,
  • kurs komputerowy.
 
Składamy serdeczne podziękowania za kierowanie potencjalnych uczestników partnerowi projektu Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Miasta Torunia. Ponadto dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Toruniu, Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej z gmin: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Powiatowemu Urzędowi Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn oraz kuratorom sadowym.
 
Wszystkim uczestnikom II edycji projektu „Przystanek Stokrotkowa 22” gratulujemy!!!
 

Projekt realizowany jest przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: