Konsultacje

Zależy nam na Państwa opinii! 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażenia opinii o warunkach pożyczek oraz dokumentach i procedurze wnioskowania. Każda organizacja wypełniająca kartę opinii i ocen dostarcza cennych uwag i przyczynia się do lepszego dostosowania produktu do potrzeb PES. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie.

Swoje uwagi i sugestie można kierować mailowo lub w postaci wypełnionej karty opinii i ocen (w załączeniu) na adres fpes@cistorsps.pl  do końca maja 2013 r.

Podstawowe informacje o projekcie, dokumenty potrzebne do wnioskowania o pożyczkę oraz regulamin Funduszu Pożyczkowego ES dostępne są na stronach: CISTOR SPS oraz  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z PIK:

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.
87-100 Toruń
Tel: 56-654-92-79

Należy kontaktować się z Panią Aleksandrą Kwiatkowską.

 

Produkt tworzony jest w ramach projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

docKarta badania opinii i ocen
drukuj  
Nasi partnerzy: