2013-05-20

Rozpoczęliśmy zajęcia w II edycji projektu "Przystanek Stokrotkowa 22"

Rozpoczęliśmy realizację zajęć w II edycji projektu „Przystanek Stokrotkowa 22". W pierwszym miesiącu uczestnicy wezmą udział w treningu interpersonalnym oraz w zajęciach praktycznych i teoretycznych w 4 grup zawodowych:

  • gastronomiczno-hotelarskiej,
  • opiekunów osób zależnych,
  • porządkowej,
  • budowlano-porządkowej.

Projekt realizowany jest przez CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: