2013-06-24

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia - trwa testowanie programu współpracy

Trwa testowanie Programu Współpracy – wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia.

W dniu 19 czerwca 2013r. w Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Torunia. Nagrody otrzymały osoby fizyczne, w uznaniu za szczególne osiągnięcia w 2012 roku.

Dzięki realizowanemu przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne projektowi oraz „Programowi współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014” zmieniony został regulamin przyznawania nagród Prezydenta Miasta Torunia, gdzie do kategorii „Przedsiębiorczość”, dodano ekonomię społeczną. Głównym celem rozszerzenia kategorii nagród była  promocja aktywnie działających podmiotów ekonomii społecznej.

Wśród 10 nagrodzonych w tym roku przez Prezydenta Miasta Torunia osób, w kategorii Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna wyróżniono dwie osoby: Romualda  Gierszala – założyciela toruńskiej firmy Optiguard (jako przedsiębiorcę), zaś nagrodę w ramach ekonomii społecznej otrzymał Pan Zenon Nienartowicz, założyciel i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „JESTEM”. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów w przyszłości.

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu sylwetkę Pana  Zenona Nienartowicza, który od 14 lat zajmuje się terapią osób niepełnosprawnych i uzależnionych. Prowadzone przez Pana Zenona Nienartowicza Stowarzyszenie jest bardzo prężną placówką, która obejmuje swoimi działaniami coraz większą grupę osób. Obecne w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie uczestniczy 221 osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko-pomorskiego, 107 osób uzależnionych, pomoc uzyskują również rodzice i opiekunowie uczestników zajęć. Powstają także nowe oddziały i filie Stowarzyszenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Grudziądz, Lubicz) oraz w innych częściach kraju (Augustów).

W  chwili obecnej Pan  Zenon Nienartowicz jest zaangażowany w pracę w następujących projektach:

Projekt „Pracownia Rozwoju Porozumiewania”, to oferta niestandardowej diagnostyki i terapii, skierowanej do osób: z porażeniem mózgowym, niepełnosprawnych oraz dotkniętych  deficytami intelektualnymi, edukacyjnymi, które uniemożliwiają  wyrażanie siebie, a zwłaszcza porozumiewanie się z otoczeniem. Jest wielką nadzieją dla osób po wypadkach komunikacyjnych, osób po udarach i wylewach dotkniętych afazją. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom tych osób, wykorzystując w terapii urządzenia nowoczesnej technologii, specjalistyczne peryferia i oprogramowanie komputerowe oraz profesjonalną pomoc terapeutów. Projekt ten propaguje znoszenie barier w komunikowaniu się również poprzez tworzenie integracyjnych klubów internetowych oraz integracyjnych klubów młodzieżowych.

Projekt „Klub Integracji Społecznej”, powstał w odpowiedzi na potrzeby osób niepełnosprawnych w kujawsko-pomorskim, uczestniczą w nim jednak również osoby z całej Polski. Młodzież z różnymi dysfunkcjami potrzebuje przyjaźni, chce odnaleźć swoje miejsce wśród rówieśników, szuka możliwości wyrażenia samej siebie. Ważna rolę w projekcie odgrywa dostęp do Internetu i możliwości jakie dają nowoczesne technologie informatyczne, przeciwdziałając e-wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Projekt „Klub Integracji Społecznej” dotyczy również osób uzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym. To wyzwanie, którego zadaniem ma być zmiana społecznych postaw, fałszywych przekonań i krzywdzących opinii dotyczących tych środowisk.

Ponadto Pan  Zenon Nienartowicz jest autorem artykułów w periodykach naukowych UMK na temat integracji, rehabilitacji, terapii, stygmatyzacji osób niepełnosprawnych i uzależnionych. Publikuje także w czasopismach związanych ze sztuką i rozwojem duchowym /Życie Duchowe, W Drodze/.

Więcej informacji oraz zdjęcia z uroczystości dostępne na stronie Urzędu Miasta Torunia.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w przyszłości!

drukuj  
Nasi partnerzy: