2013-07-09

Zapraszamy do udziału w projekcie

 
Szukasz pracy? 
 
Chcesz zdobyć nowy zawód oraz kompetencje?
 
PRZYJDŹ DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ!
 
Oferujemy:
  • naukę w zawodzie porządkowo-ogrodniczym, porządkowo-budowlanym oraz krawieckim,
  • świadczenie integracyjne (w pierwszym miesiącu – 50% zasiłku, dla bezrobotnych, w kolejnych – 100% zasiłku dla bezrobotnych),
  • ubezpieczenie z tytułu wypadków, emerytalno-rentowe,
  • badania lekarskie, odzież roboczą,
  • jeden posiłek w ciągu dnia,
  • fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego,
  • praktyki zawodowe,
  • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa.
Aby zostać naszym uczestnikiem należy być mieszkańcem Torunia oraz spełniać jedno z poniższych kryteriów:
  • być osobą bezrobotną (szczególnie dłużej niż 12 m-cy)
  • lub  być osobą nieaktywną zawodowo, m.in.  z powodu:
- niepełnosprawności,
- ukończonej terapii uzależnień,
- opuszczenia zakładu karnego,
- bezdomności.
 
Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
 

Rekrutacje prowadzi:
CISTOR®  Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - pokój 16
ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
Osoba do kontaktu: Joanna Jabłońska,
Poniedziałek-piątek 7:30-15:30
e-mail: j.jablonska@cistorsps.pl
tel./fax.: 56 654 92 79, tel.: 56 654 69 61
www.cistorsps.pl

 
Zadanie publiczne pn. „Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń
 
 
drukuj  
Nasi partnerzy: