2013-07-11

Wizyty studyjne

Na początku lipca w naszym Stowarzyszeniu odbyły się dwie wizyty studyjne, w których uczestniczyli pracownicy nowopowstałych CISów z Łap w województwie podlaskim oraz Łojewa koło Inowrocławia. Wizyty miały na celu m.in. wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem oraz procedurami i standardami, jakie panują w CISTOR SPS w trakcie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

drukuj  
Nasi partnerzy: