Praktyki zawodowe

Uczestnicy projektu „Przystanek Stokrotkowa 22” podczas pobytu w naszym Centrum, poza uczestnictwem w zajęciach reintegracji społecznej biorą udział również, w ramach reintegracji zawodowej, w praktykach odbywających się m.in. w:

  • placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi,
  • przedszkolach,
  • fundacjach,
  • punktach gastronomicznych takich jak: hotele, restauracje, firmy kateringowe,
  • firmach sprzątających i pielęgnujących tereny zielone,
  • zakładach produkcyjnych,
  • magazynach, itp.
drukuj  
Nasi partnerzy: