2013-07-24

Zakończyliśmy testowanie

Informujemy, że dnia 16.07.2013r. został złożony w Regionalnej Sieci Tematycznej produkt finalny projektu PI: Fundusz Pożyczkowy ES” a na 12.08.2013r. zaplanowano posiedzenie RST na którym będzie on walidowany.  

Przeprowadzono także ewaluację projektu (wewnętrzną i zewnętrzną) Wyniki badania ewaluacyjnego oraz ekspertyzę oceniającą produkt finalny prezentujemy na naszej stronie w zakładce Fundusz Pożyczkowy ES (w zakładce „Raport końcowy: Badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu w ramach projektu "PI: Fundusz pożyczkowy ES" oraz „Ekspertyza oceniająca produkt finalny”).

W dalszej perspektywie będziemy promować wypracowany produkt finalny i udostępniać go jak najszerszemu gronu zainteresowanych PES, Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także organizacjom wspierającym Ekonomię Społeczną. W planach jest m.in. wydanie 500 szt. publikacji podsumowującej projekt (będzie ona również dostępna na naszych stronach) oraz zorganizowanie seminariów i szkoleń, na które już teraz serdecznie zapraszamy! Działania te zaplanowano na wrzesień-listopad 2013r.

UWAGA!

Zamknęliśmy już w projekcie proces naboru wniosków o pożyczki, jednak zainteresowane podmioty mogą bezpośrednio kontaktować się z Partnerem projektu, który nadal w swej ofercie ma pożyczki dla PES:

Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 508 085 074, tel./fax. 56 622 71 62
pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj  
Nasi partnerzy: