2013-07-23

Informacja do zapytania ofertowego z dn. 18.07.2013

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 18.07.2013 r. znak SPS/CAL/411-8- 85 /13 dotyczącego organizacji 5 seminariów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczących projektu pn. „CAL-Pracownia Inspiracji", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, CISTOR*' Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne uprzejmie informuje, że poszukuje wykonawcy na realizację wszystkich 5 seminariów, z których 2 mają odbyć się w Toruniu (w tym jedno na terenie osiedla Wrzosy), a pozostałe 3 w miejscowościach wskazanych w zapytaniu, każde seminarium w innym mieście.
 
W razie pytań osobą do kontaktu jest koordynatorka projektu - Pani Joanna Danicka,
tel. 56 654 92 79, email: cistor@cistorsps.pl
 
Treść informacji w załączniku.
 
pdfInformacja do zapytania ofertowego z dn. 18.07.2013
drukuj  
Nasi partnerzy: