2013-08-09

Ostatnie spotkanie Grupy Roboczej

Ostatnie spotkanie Grupy Roboczej w ramach projektu „CAL-Pracownia Inspiracji"

29 lipca 2013 r. odbyło się ostatnie (dziesiąte) spotkanie Grupy Roboczej w ramach projektu „CAL-Pracownia Inspiracji". Spotkanie nosiło tytuł „Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego” i było okazją do podsumowań i ewaluacji działania Grupy Roboczej w ramach projektu.

Na początku spotkania prowadząca - Pani Jelena Chotkiewicz z warszawskiego Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - zaprosiła uczestników do obejrzenia prezentacji, w której pokazała ważne dla Grupy Roboczej momenty. Nawiązała tutaj przede wszystkim do pracy warsztatowej GR, spotkań z Panią Maythin Gutjahr-Bockstahler - ekspertką ze Stowarzyszenia BBQ, czyli naszego niemieckiego partnera oraz wizyty młodzieży uczestniczącej w projekcie na jednym ze spotkań Grupy Roboczej.

Następnie wywiązała się dyskusja o zmianach, które zaszły w młodzieży  uczestniczącej w projekcie. Zarówno pracownicy projektu, jak i przedstawiciele działających na Wrzosach instytucji zgodnie stwierdzili, że młodzież zyskała dzięki projektowi pewność siebie, umiejętność podejmowania dobrych decyzji i odkryła w sobie do tej pory nieujawnione talenty. Uczestnicy GR byli przekonani, że projekt okazał się ważnym przeżyciem dla młodzieży i pozytywnie wpłynie na jej dalsze życie i kariery zawodowe.

Kolejnym etapem spotkania była ewaluacja udziału młodzieży w poszczególnych zadaniach projektowych, która przeprowadzona została metodą „diagram zadania”. Dzięki temu udało się wyodrębnić zalety poszczególnych działań, którymi okazały się, między innymi, nauczenie młodzieży pracy metodą projektów, jej doświadczenia związane z wolontariatem oraz działania aktywizujące mieszkańców  dzielnicy. Zebrano także sugestie, co należałoby zmienić, aby zadania mogły być bardziej skuteczne, gdyby projekt realizowano jeszcze raz, a więc, między innymi, zmniejszenie częstotliwości wydarzeń (np. realizacja przedsięwzięć co drugi miesiąc), nowa formuła pracy Grupy Roboczej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat tego, co może przetrwać po projekcie i sprzyjać aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju Wrzosów. Mamy nadzieję, że Centrum Aktywności Lokalnej, które powstało w ramach projektu przetrwa i zainicjuje w przyszłości wiele pozytywnych działań.

drukuj  
Nasi partnerzy: