2013-10-08

Zapraszamy na spotkania podsumowujące projekt „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym zapraszają na spotkania podsumowujące projekt „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”.

W ramach projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES” zostały opracowane pożyczki specjalnie dla organizacji pozarządowych. W ramach projektu pięć różnych podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, podmioty kościelne) skorzystało z oferty i to dzięki ich zaangażowaniu możliwe było sprawdzenie w praktyce koncepcji „pożyczek dla PES”. Koncepcji, która teraz zostanie wcielona w życie, ponieważ przetestowana procedura pożyczkowa jest gotowa do wdrożenia przez zainteresowane instytucje finansujące.

Jeśli są Państwo ciekawi przebiegu i rezultatów projektu i/lub chcieliby uzyskać pożyczkę na swoją działalność, zapraszamy na spotkania, w trakcie których omówimy

  • założenia pożyczek,
  • warunki ich udzielania,
  • uzyskane rezultaty projektu,
  • dalsze możliwości korzystania z wypracowanego produktu przez PES oraz Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe a także inne jednostki chcące udzielać pożyczek dla PES.

Każdy z uczestników spotkania otrzyma od nas publikację opisującą szczegóły przebiegu projektu oraz produkt finalny i instrukcję jego stosowania.

W ramach upowszechniania rezultatów projektu zaplanowano następujące wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy!

Działania te są wspierane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kwiatkowska,

e-mail: o.kwiatkowska@cistorsps.pl, Tel. 56 654 92 79 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: