16.10.2013 - Szkolenie dla instytucji wspierających Ekonomię Społeczną - Toruń

CISTOR ® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym serdecznie zapraszają na szkolenie dotyczące zwrotnego finansowania dla organizacji pozarządowych, na którym omówimy:

  • założenia i przebieg projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES” (m.in. poszerzenie grupy docelowej);
  • przebieg pożyczek udzielonych w ramach projektu, cele i zabezpieczenia pożyczek;
  • wyniki ewaluacji projektu, uwagi od PES i zmiany w produkcie;
  • dalsze funkcjonowanie Funduszu Pożyczkowego dla III sektora i warunki uzyskania pożyczek przez PES na chwilę obecną.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

  • poszerzą Państwo swoją wiedzę na temat finansowania działań PES;
  • zapoznacie się Państwo z mechanizmem finansowania zwrotnego, który będzie faktycznie działał w naszym województwie i pomoże zwiększyć stabilność funkcjonowania PES.

Zapraszamy na szkolenie w dniu 16 października 2013 r. w godzinach 10:00-12:45

w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży, Pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu.

W czasie prelekcji będą Państwo mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku, a po prezentacji przewidziano czas na indywidualne konsultacje oraz pytania. Ponadto każdy z Państwa otrzyma publikację opisującą szczegóły przebiegu projektu oraz produkt finalny i instrukcję jego stosowania.

Jeśli zechcą Państwo uczestniczyć w spotkaniu, to uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres fpes@cistorsps.pl.    

Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 10 października.

W razie pytań proszę o kontakt,
Pozdrawiam,
Aleksandra Kwiatkowska
tel.56 654 92 79
o.kwiatkowska@cistorsps.pl

PROGRAM SZKOLENIA UPOWSZECHNIAJACEGO
REZULTATY PROJEKTU „PI: FUNDUSZ POŻYCZKOWY ES”
pn. Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

10:00 - 10:15

Rejestracja uczestników, formalności

10:15 – 10:30

Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES.

10:30 – 10:50

Czym jest pożyczka dla PES? Omówienie wypracowanego produktu i zmian w trakcie projektu.

10:50 – 11:10

Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu – jak PES oceniły założenia projektu, sposób jego realizacji i efekty

11:10 – 11:30

Co udało nam się osiągnąć czyli rezultaty i dobre praktyki projektu.

11:30 – 11:50

Pożyczka z poręczeniem w praktyce. Warunki uzyskania pożyczki po okresie testowania.

11:50 – 12:20

Pytania, dyskusja. Konsultacje indywidualne podczas przerwy kawowej.

 

docFormularz zgłoszeniowy
pdfFormularz zgłoszeniowy
drukuj  
Nasi partnerzy: