2013-10-18

Dwa spotkania podsumowujące za nami!

W ramach upowszechniania wyników projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się już dwa z zaplanowanych 6 spotkań .

W poniedziałek, 14.10.2013 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie skierowane specjalnie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za współpracę z NGO. Uczestnikom przedstawiono rezultaty i  produkt projektu – tj. pożyczkę lub pożyczkę z poręczeniem dedykowaną podmiotom ekonomii społecznej. Omówiono dobre praktyki, możliwe sposoby implementacji wypracowanej procedury przez JST (tu m.in. powołanie funduszu pożyczkowego) oraz korzyści, jakie z tego płyną – zarówno dla podmiotów ekonomii społecznej, jak i samorządów. Podczas przerw był czas na owocne indywidualne rozmowy i konsultacje. Pan Jakub Kochowicz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo podzielił się ponadto z uczestnikami doświadczeniem swojej organizacji w ubieganiu się o pożyczkę na wkład własny do projektu współfinansowanego przez UE. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Pani Ewie Głodowskiej-Morawskiej – Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za wsparcie i pomoc w organizacji spotkania oraz Panu Jakubowi Kochowicz za bardzo ciekawe wystąpienie.   

W czwartek, 16.10.2013r. w siedzibie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży odbyło się szkolenie dla instytucji wspierających ekonomię społeczną.  Na spotkaniu omówiono rezultaty projektu, wyniki testowania pożyczek a także wyniki zewnętrznego badania ewaluacyjnego oceniającego etap testowania oraz produkt. Był także czas na dyskusję, pytania oraz rozwiązanie zadania dotyczącego zabezpieczeń pożyczek. Zaproszonym instytucjom przekazane zostały wypracowane narzędzia oraz publikacja zawierająca produkt oraz instrukcję jego stosowania.  

Już w poniedziałek 21.10.2013r. odbędzie się natomiast spotkanie z przedstawicielami funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dotyczące możliwość włączenia wypracowanych rozwiązań do ich oferty. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele instytucji finansujących również spoza regionu.

Kolejne zaplanowane spotkania to seminaria dla organizacji pozarządowych:

  1. w dniu 23 października 2013 r. w godzinach 10:00-12:40 w Stowarzyszeniu JESTEM, ul. Fałata 98-102 w Toruniu,
  2. w dniu 28 października 2013 r. w godzinach 10:00-12:40 w Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni”, ul. Gdańska 42 w Bydgoszczy,
  3. w dniu 30 października 2013 r. w godzinach 10:00-12:40 w Stowarzyszeniu "Inkubator Przedsiębiorczości", ul. Chmielniki 2B, w Świeciu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z dotychczasowych spotkań:

pdfFundusz Pożyczkowy ES – Prezentacja Dobre praktyki
pdfFundusz Pożyczkowy ES – Produkt
pdfSPGL - doświadczenia pożyczkobiorcy
pdfZałożenia projektu innowacyjnego „Fundusz Pożyczkowy ES”
drukuj  
Nasi partnerzy: