2013-10-25

Podpisanie umowy z kolejnym Funduszem Poręczeniowym i pierwsze spotkanie z PES

Za nami kolejne seminarium upowszechniające rezultaty i produkt projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES” tym razem skierowane do funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 21.10.2013 r., w Toruńskim Parku Technologicznym. Na spotkaniu gościliśmy instytucje nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale również spoza naszego regionu. Celem seminarium było bowiem jak najszersze przekazanie informacji o innowacyjnym produkcie projektu – pożyczce lub pożyczce z poręczeniem dla podmiotów ekonomii społecznej. Podczas seminarium przedstawiono produkt i jego ocenę przez instytucje zewnętrzne, omówiono dobre praktyki, możliwe sposoby implementacji wypracowanej procedury przez Fundusze, perspektywy na przyszłość oraz potencjalne korzyści i zagrożenia. Seminarium zakończyło się sukcesem – część instytucji zadeklarowała zainteresowanie włączeniem produktu do swojej oferty.

Ukoronowaniem seminarium było uroczyste podpisanie umowy współpracy między Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym a Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych w zakresie udzielania pożyczek z poręczeniem podmiotom ekonomii społecznej będącym organizacjami pożytku publicznego oraz tym, które prowadzą działalność gospodarczą. Dzięki temu poszerzyła się grupa odbiorców poręczeń!

Natomiast 23.10.2013 odbyło się pierwsze z trzech seminariów upowszechniających rezultaty projektu skierowane do podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „JESTEM” a smaczny poczęstunek zapewniła Spółdzielnia Socjalna „Współpraca”. Podczas spotkania omówiono przebieg i wyniki testowania projektu, wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz ich rolę w tworzeniu dokumentów. Przedstawiono także aktualne możliwości uzyskania pożyczki w ramach oferty Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Z bardzo ciekawą prelekcją wystąpił Pan Rafał Parol z Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST”, który opowiedział o doświadczeniach swojej instytucji z otrzymaną pożyczką. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym spotkanie miało tak sympatyczny i interesujący przebieg.   

Seminaria  upowszechniające rezultaty i produkt projektu „PI: Fundusz pożyczkowy ES”, są współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: