2013-10-30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.10.2013

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia indywidualnych kursów zawodowych zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr SPS-22 /411-11-540 /13 z dnia 14.10.2013
 
Oferty wykonawców, którzy nie dostarczyli wszystkich dokumentów wymienionych w pkt 5. ppkt. 2 ust.  1) - 6) zapytania ofertowego, zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu nie podlegały ocenie. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.
pdfInformacja o wyborze oferty 30.10.2013 - (SPS-22 411-11-540 13)
drukuj  
Nasi partnerzy: