Publikacja i produkt finalny

Publikacja „Pożyczki z poręczeniem dla ekonomii społecznej. Poradnik dla udzielających i ubiegających się o pożyczki” stanowi rezultat projektu innowacyjnego „PI: Fundusz Pożyczkowy ES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podręcznik wypracowany został w ramach współpracy CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Wynikiem współpracy w ramach projektu jest procedura udzielania pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem podmiotom ekonomii społecznej (PES).

Mamy nadzieję, że ta publikacja, kierowana zarówno do przyszłych pożyczkodawców jak i pożyczkobiorców  stanie się dla Państwa praktycznym przewodnikiem i że pozytywnie wpłynie na rynek usług finansowych skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej.

DLACZEGO WARTO?

Zachęcamy do tego, aby pożyczki zostały wdrożone przez jak największa liczbę podmiotów z korzyścią zarówno dla odbiorców jak i użytkowników. Korzyści ze wdrożenia produktu są obustronne: dla instytucji finansujących posiadających kapitał własny jest to przede wszystkim poszerzenie oferty stosunkowo niskim kosztem (produkt jest gotowy do wdrożenia, wymaga jedynie dostosowania do zasad i warunków funkcjonowania danej instytucji finansującej) oraz poszerzenie grupy klientów o podmioty ekonomii społecznej. PES natomiast uzyskają dostęp do dodatkowej formy finansowania, dopasowanej do ich specyfiki działania, która może czasem przesądzić o dalszym istnieniu organizacji. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, by nasz produkt był jak najbardziej uniwersalny, tj. by pożyczka lub pożyczka z poręczeniem dla PES mogła się znaleźć w ofercie różnych instytucji finansujących – zarówno tych działających stricte komercyjnie, jak i powołanych w celu wsparcia przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Zależało nam również na tym, by implementacja tego rozwiązania nie wiązała się dla instytucji finansujących z dodatkowymi obciążeniami finansowymi i organizacyjnymi. 

POBIERZ PUBLIKACJĘ 

pdfPublikacja Pożyczki z poręczeniem dla Ekonomii Spolecznej

 

Załączamy również do pobrania Instrukcję stosowania produktu złożoną do oceny Regionalnej Sieci Tematycznej, może ona być przydatna dla beneficjantów realizujących projekty innowacyjne.

POBIERZ INSTRUKCJĘ

pdfInstrukcja Stosowania Produktu Finalnego

 

A także - jako osobne dokumenty – elementy produktu finalnego:

pdfArkusz zdolności pożyczkowej ES
pdfDeklaracja wekslowa
pdfInformacja kwartalna Funduszu Pożyczkowego o stanie realizacji umów pożyczki z p_0
pdfInformacja na temat realizowanego przedsięwzięcia
pdfOcena ryzyka
pdfOsobisty kwestionariusz poręczyciela. Oświadczenie majątkowe
pdfPowiadomienie o warunkowej decyzji pożyczkowej Funduszu Pożyczkowego
pdfRegulamin Funduszu Pożyczkowego Ekonomii Społecznej
pdfRozliczenie Funduszu Pożyczkowego z tytułu odzyskanych kwot
pdfUmowa o udzielenie poręczenia
pdfUmowa o współpracy
pdfUmowa poręcznia 9 listopada
pdfUmowa pożyczki
pdfWeksel
pdfWezwanie do zapłaty z tytułu poręcznia spłaty pożyczki
pdfWniosek o udzielenie pożyczki z poręczeniem
pdfWykaz dokumentów przekazywanych do FPK
drukuj  
Nasi partnerzy: